نصب و راه اندازی

غرفه BLF در نمایشگاه 2017

کلیه خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات ابزاردقیق و کنترل صنعتی بخصوص سنسورهای اندازه گیری دما بمنظور جلوگیری از آسیب آنها هنگام نصب و راه اندازی ناردست، توسط کارشناسان مانیاد ارایه می شود.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.