همکاری با مانیاد

شرکت مانیاد صنعت همواره می کوشد تا جذب نیروی ماهر و متخصص در زمینه کاری مرتبط به تغییرات محیطی و نوسانات بازار پاسخ مناسب دهد.

مراحل جذب نیرو:

پس از بررسی اولیه رزومه، اشخاص جهت انجام مصاحبه و آزمون کتبی به شرکت دعوت می شوند.

BLF

BLF

BLF

BLF

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.