دسته: صنایع مرتبط

صنایع مرتبط

صنایع داروسازی

صنایع داروسازی 1-تامين پكيج كامل ابزاردقيق براي كليه پروسه‎هاي صنايع غذائي و داروئي(دريافت و فرآوري شير و ساير فرآورده‎هاي لبني، انواع نوشيدني‎ها، فرآورده‎هاي روغني و كارخانه‎هاي روغن‎كشي، قندوشكر و صنايع وابسته…

صنایع مرتبط

خودروسازی

متن مرتبط با نحوه همکاری مانیاد صنعت با صنایع خودروسازی

صنایع مرتبط

صنایع شیمیایی

صنایع شیمیایی 1-تامين كليه تجهيزات ابزاردقيق در زمینه دما و فشار مربوط به فرآيندهاي شيميايي (فرآيند توليد چسب و مواد آلي ، گچ و سراميك ، انواع اسيدها و بازها…

صنایع مرتبط

لاستیک و پلاستیک

1- اندازه‎گيري دما در كليه مراحل ساخت لاستيك بوسيله دماسنج‎هاي دقيق TC/RTD از رنج-200~1600°c 2- ثبت و نمونه برداري از كميتهاي فشار ،دما و … به وسيله ركوردها

صنایع مرتبط

کشتی سازی

متن مرتبط با نحوه همکاری مانیاد صنعت با صنایع کشتی سازی

صنایع مرتبط

صنایع غذایی

صنایع غذایی 1-تامين پكيج كامل ابزاردقيق براي كليه پروسه‎هاي صنايع غذائي و داروئي (دريافت و فرآوري شير و ساير فرآورده‎هاي لبني، انواع نوشيدني‎ها، فرآورده‎هاي روغني و كارخانه‎هاي روغن‎كشي، قندوشكر و…

صنایع مرتبط

معدن

متن مرتبط با نحوه همکاری مانیاد صنعت با معادن

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.