دسته: ویدئو

ویدئو

مانیاد صنعت

ویدئو

مانیاد صنعت

ویدئو

خط تولید سیم و کابل سیلیکونی نسوز و جبران ترموکوپل کارخانه BLF در ایتالیا

قسمت اول: قسمت دوم:  http://www.aparat.com/v/kn7MF قسمت سوم: http://www.aparat.com/v/lbWa4 قسمت چهارم: http://www.aparat.com/v/s9zL1 قسمت پنجم: http://www.aparat.com/v/0xt2d قسمت ششم: http://www.aparat.com/v/N1wBF قسمت هفتم: http://www.aparat.com/v/8q9jb قسمت هشتم: http://www.aparat.com/v/theDd