شرکت مهندسی بازرگانی مانیاد صنعت
وارد کننده کابل های حرارتی

دسته: پرسش های متداول

پرسش های متداول

پرسش دوم: روی یک تجهیز، تاییدیه EEX, IA, IIC, T6 درج شده است، مفهوم آن چیست؟

پاسخ:

معمولا روی تجهیزات صنعتی ، انواع certificate های دریافت شده آن تجهیز با حروف مخفف ذکر میشود. یک مهندس ابزاردقیق باید بر حسب نوع محیطی که در آن کار می کند با این عبارات آشنا باشد.

EEX بیانگر استاندارد اروپایی برای تجهیزات ضد انفجار EX است ( EX Explosion Proof ) و مفهومش این است که تجهیز مذکور در محیط هایی با احتمال وقوع انفجار ، می تواند استفاده شود.

IA/IIC بیانگر قابلیت استفاده از این تجهیز در محیط هایی شامل گاز های گروه methane ، propane، petrol است و IIC محیط های شامل Hydrogen, acetylene, carbon disulphide می باشد.

T6 بیانگر کلاس دمایی قابل استفاده تجهیز است که در این مثال T6 یعنی کلاس دمایی این تجهیز 85 درجه سانتیگراد است.

توسط mohammad javad moosavi