سوالات متداول

سوالات متداول

چگونه سیم نسوز مورد نظر را انتخاب را کنیم؟

با در نظر گرفتن کاربرد سیم نسوز مد نظر پس از مشخص کردن بازه دما و محل استفاده بطور دقیق و شرایط جوی و محیطی با کارشناسان خبره شرکت مانیاد صنعت تماس حاصل نمایید.

چگونه سیم نسوز مورد نظر را انتخاب را کنیم؟

با در نظر گرفتن کاربرد سیم نسوز مد نظر پس از مشخص کردن بازه دما و محل استفاده بطور دقیق و شرایط جوی و محیطی با کارشناسان خبره شرکت مانیاد صنعت تماس حاصل نمایید.

چرا روکش سیم نسوز پودر شده و از بین می رود؟

متاسفانه بعضی از سیم نسوز های وارد شده به کشور از متریال مرغوب تهیه نشده و همچنین یک تولید کننده با سابقه و متخصص آن را تولید نکرده است! برای مواجه نشدن با این مشکل می توانید از سیم نسوز های قلع اندود BLF ایتالیا که با استفاده از بهترین متریال موجود در دنیا و توسط یکی از بهترین، با سابقه ترین و خوشنام ترین تولید کنندگان سیم و کابل نسوز در دنیا تولید شده است، استفاده نمایید.

چرا روکش سیم نسوز پودر شده و از بین می رود؟

متاسفانه بعضی از سیم نسوز های وارد شده به کشور از متریال مرغوب تهیه نشده و همچنین یک تولید کننده با سابقه و متخصص آن را تولید نکرده است! برای مواجه نشدن با این مشکل می توانید از سیم نسوز های قلع اندود BLF ایتالیا که با استفاده از بهترین متریال موجود در دنیا و توسط یکی از بهترین، با سابقه ترین و خوشنام ترین تولید کنندگان سیم و کابل نسوز در دنیا تولید شده است، استفاده نمایید.

چرا روکش سیم نسوز پودر شده و از بین می رود؟

متاسفانه بعضی از سیم نسوز های وارد شده به کشور از متریال مرغوب تهیه نشده و همچنین یک تولید کننده با سابقه و متخصص آن را تولید نکرده است! برای مواجه نشدن با این مشکل می توانید از سیم نسوز های قلع اندود BLF ایتالیا که با استفاده از بهترین متریال موجود در دنیا و توسط یکی از بهترین، با سابقه ترین و خوشنام ترین تولید کنندگان سیم و کابل نسوز در دنیا تولید شده است، استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید