ترموکوپل دما بالا تایپ S با غلاف سرامیک آلومینایی محصول ARVAN_INSTRUMENTS

ترموکوپل دما بالا تایپ  S