شرکت مهندسی بازرگانی مانیاد صنعت
وارد کننده کابل های حرارتی

ترموکوپل دما بالا تایپ S با غلاف سرامیک آلومینایی محصول ARVAN_INSTRUMENTS

ترموکوپل دما بالا تایپ  S