شرکت مهندسی بازرگانی مانیاد صنعت
وارد کننده و تأمین کننده کابل های حرارتی

دسته: صنایع مرتبط

صنایع مرتبط

صنایع داروسازی

صنایع داروسازی

1-تامين پكيج كامل ابزاردقيق براي كليه پروسه‎هاي صنايع غذائي و داروئي(دريافت و فرآوري شير و ساير فرآورده‎هاي لبني، انواع نوشيدني‎ها، فرآورده‎هاي روغني و كارخانه‎هاي روغن‎كشي، قندوشكر و صنايع وابسته به آن، پروسه‎هاي داروئي، الكل و سرم‎سازي)

2-استانداردهاي جهاني صنايع غذائي و داروئي FDA & 3-A

3- كنترل فشار و دما در مخازن دي‎اكسيد كربن، راكتورهاي بچ و مخازن همزن‎دار

4-ارائه تجهيزات با قابليت عملكرد طولاني حتي در محيط ‎هاي با گرد و خاك زياد و محيطهاي انفجاري نظير الكل‎سازي

توسط mohammad javad moosavi
صنایع مرتبط

صنایع شیمیایی

صنایع شیمیایی

1-تامين كليه تجهيزات ابزاردقيق در زمینه دما و فشار مربوط به فرآيندهاي شيميايي
(فرآيند توليد چسب و مواد آلي ، گچ و سراميك ، انواع اسيدها و بازها از حالت معمولي تا خورندگي بسيار بالا،گازهاي صنعتي و پروسه‎هاي تبديلي كليه مواد پليمري مانند فرآيند توليد رنگ و …)

2-تعيين جنس تجهيزات و انتخاب روكش داخلي آنها از مواد مقاوم در برابر خوردگي

4-كنترل فشار و دما در مخازن ذخيره ،راكتورهاي بچ و مخازن همزن دار در دما و فشارهاي بالا

7-ارائه تجهيزات با عمر طولاني در شرايط سخت كاري

توسط mohammad javad moosavi
صنایع مرتبط

صنایع غذایی

صنایع غذایی

1-تامين پكيج كامل ابزاردقيق براي كليه پروسه‎هاي صنايع غذائي و داروئي (دريافت و فرآوري شير و ساير فرآورده‎هاي لبني، انواع نوشيدني‎ها، فرآورده‎هاي روغني و كارخانه‎هاي روغن‎كشي، قندوشكر و صنايع وابسته به آن، پروسه‎هاي داروئي، الكل و سرم‎سازي)

2-استانداردهاي جهاني صنايع غذائي و داروئي FDA & 3-A

3- كنترل فشار و دما در مخازن دي‎اكسيد كربن، راكتورهاي بچ و مخازن همزن‎دار

4-ارائه تجهيزات با قابليت عملكرد طولاني حتي در محيط ‎هاي با گرد و خاك زياد و محيطهاي انفجاري نظير الكل‎سازي

توسط mohammad javad moosavi