مهندسی خرید

برخورداری از تیم مهندسی کارآمد و مسلط به مسایل فنی، مانیاد صنعت را قادر به شناخت صحیح نیازهای مشتریان و ارایه راهنمایی های مورد نیاز بمنظور تصمیم گیری های خرید نموده است. کارشناسان ما با بررسی شرایط تاثیر گذار بر عملکرد محصول درخواستی و نیازمندی های فنی تجهیز مورد درخواست، بهترین و صادقانه ترین راهکار فنی را در خصوص طراحی و یا خرید اقلام مورد نیاز، ارایه خواهند نمود.

×