به سایت مانیاد صنعت رادین آژند خوش آمدید (واحد فناور پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت و اتاق بازرگانی تهران)|sales@maniadsanat.com

ترمیستور

صفحه اصلی/ترمیستور

ترمیستور یکی از انواع سنسور دما محسوب می گردد.

عنوان

Go to Top