شرکت مهندسی بازرگانی مانیاد صنعت
وارد کننده و تأمین کننده کابل های حرارتی

کابل نسوز سیلیکونی فویل و شیلددار مدل BLFSCTS2150 محصول BLF ایتالیا

کابل نسوز

کابل قلع اندود سیلیکونی نسوز  فویل و شیلددار