شرکت مهندسی بازرگانی مانیاد صنعت
وارد کننده و تأمین کننده کابل های حرارتی

کابل قلع اندود سیلیکونی نسوز مدل BLFSC3150 محصول BLF ایتالیا

کابل نسوز سیلیکونی قلع اندود

کابل قلع اندود سیلیکونی نسوز