توضیحات

 ترمینال ترموکوپل (سرامیکی) مخصوص 4 پین کد 22269، یکی دیگر از تجهیزات مربوط به ترموکوپل سنسور دار محسوب می گردد.