توضیحات

ترموکوپل نوع K کد TS3-1KN-201HZ-NF1-ZZZ، یک نوع سنسور ترموکوپل سیمی برای استفاده در محیط های صنعتی و نیمه صنعتی است.