توضیحات

سنسور PT100 سیمی کد RF1-1BJ-6L5S6-2ZZ-ZZW