شرکت مهندسی بازرگانی مانیاد صنعت
وارد کننده و تأمین کننده کابل های حرارتی

کابل های فرا ساحلی

کابل های فرا ساحلی

 

مزایا:

کابل های فرا ساحلی

مشخصات فنی کابل های فرا ساحلی

جنس هادی:

ترکیب آلیاژ+:

ترکیب آلیاژ -:

جنس

روکش میانی:

روکش:

رنگ بندی:

رنگ عایق+:

رنگ عایق-:

رنگ روکش میانی:

رنگ روکش:

بیشتر بدانید:

انواع کابل های فرا ساحلی

 

کاربرد کابل های فرا ساحلی

کشور سازنده:
__________________________
شرکت سازنده:
__________________________
مطابق با استاندارد:
__________________________
رنگ بندی :
__________________________
محدوده دما کارکرد  :

درجه سانتیگراد
__________________________
محدوده دمای مفید کارکرد  :

درجه سانتیگراد
__________________________
درجه حرارت روکش کابل های فرا ساحلی :

درجه سانتیگراد