شرکت مهندسی بازرگانی مانیاد صنعت
وارد کننده کابل های حرارتی

سیم ترموکوپل و سیم رابط ترموکوپل چه تفاوتی دارند؟

سیم ترموکوپل و سیم رابط ترموکوپل

سیم ترموکوپل

برای درست کردن نقطه حساس به دما یا قسمت پراب، سنسور ترموکوپل استفاده می شود. سیم رابط ترموکوپل فقط برای رساندن سیگنال اندازه گیری شده توسط ترموکوپل از پشت پراب به ابزار خواندن سیگنال استفاده می شود. از سیم رابط ترموکوپل معمولا در جایی استفاده می شود که از نظر محیطی نیاز به تحمل ذمای کمتری نسبت به سیم ترموکوپل باشد. بعبارت دیگر، ممکن است یک سیگنال دریافت شده از پراب را با دمای بسیار زیاد نشان دهد، اما سیم رابط ترموکوپل از نظر فیزیکی نمی تواند در معرض دمای زیاد قرار بگیرد!

سیم ترموکوپل
سیم ترموکوپل

فرض کنیم یک سنسور ترموکوپل نوع K با ساختاری جهت سنجش حرارت 1250 درجه سانتیگراد داشته باشیم. سیم رابط ترموکوپل تایپ K  محصول BLF ایتالیا سیگنال اندازه گیری شده توسط ترموکوپل را از خود، به سمت تجهیز نشان دهنده سیگنال عبور می دهد. اما نمی توان سیم رابط ترموکوپل را بدون محافظ در معرض حرارت 1250 درجه سانتیگرادی قرار داد! برای سیم رابط ترموکوپل با تحمل دمای 1250 درجه سانتیگراد دارای عایق و روکش های بسیار خاص می باشد.

کابل ترموکوپل
کابل افزاینده طول ترموکوپل

پی نوشت:

1-پراب به قسمت ابتدا (نوک) یک سنسور ترموکوپل که به تغییر حرارت حساس می باشد گفته می شود.

2-از نظر علمی بهتر است بجای سیم رابط ترموکوپل از عبارت کابل رابط ترموکوپل استفاده شود.

3- سیم رابط ترموکوپل با تحمل دمای 1250 درجه سانتیگراد در بلند مدت طبق سفارش تامین خواهد شد.

این نوع سیم ترموکوپل در صنایع فولاد که احتمال ریختن مواد مذاب روی روکش کابل وجود دارد، استفاده می شود.

برچسب ها