توضیحات

سنسور PT100 نک دار مدل 25519 آروان صنعت (10+10)