گواهینامه های عضویت در انجمن های مهم کشور

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
عضو انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی
عضو انجمن صنفی شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی و دانش‌بنیان صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (اپنا)
عضو انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان سیستم های کنترل و ابزاردقیق (اِسکا)

گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه CE
گواهینامه ISO9001:2015
گواهینامه ISO14001:2015
گواهینامه ISO16000:2008
گواهینامه ISO45001:2018
گواهینامه ISO16001:2009
گواهینامه ISO IMS