محاسبات ترموکوپل (online calculation convert temperature to voltage thermocouple) به منظور تبدیل دما به میلی ولتاژ. در این صفحه ابزاری برای شما عزیزان آماده کرده ایم که به راحتی می توانید با دادن ورودی دما با یکاهای مختلف، آن را را به میلی ولتاژ تبدیل نمایید.

نوع سنسور ترموکوپل را انتخاب کنید
ترموکوپل تایپ B
ترموکوپل تایپ E
ترموکوپل تایپ J
ترموکوپل تایپ K
ترموکوپل تایپ N
ترموکوپل تایپ R
ترموکوپل تایپ S
ترموکوپل تایپ T

یکای دمای موردنظرتان را وارد کنید


K


دمای موردنظر خود را وارد کنید


ولتاژ ترموکوپل (mV)
ضریب سیبک(dV/dT)
محدودیت های استاندارد خطا
محدودیت های خاص خطا