شرکت مهندسی بازرگانی مانیاد صنعت
وارد کننده و تأمین کننده کابل های حرارتی

کابل ابزار دقیق HFFR

کابل ابزار دقیق HFFR

 

مزایا:

کابل ابزار دقیق HFFR

مشخصات فنی کابل ابزار دقیق HFFR

جنس هادی:

ترکیب آلیاژ+:

ترکیب آلیاژ -:

جنس

روکش میانی:

روکش:

رنگ بندی:

رنگ عایق+:

رنگ عایق-:

رنگ روکش میانی:

رنگ روکش:

بیشتر بدانید:

انواع کابل ابزار دقیق HFFR

 

کاربرد کابل ابزار دقیق HFFR

کشور سازنده:
__________________________
شرکت سازنده:
__________________________
مطابق با استاندارد:
__________________________
رنگ بندی :
__________________________
محدوده دما کارکرد  :

درجه سانتیگراد
__________________________
محدوده دمای مفید کارکرد  :

درجه سانتیگراد
__________________________
درجه حرارت روکش کابل ابزار دقیق HFFR :

درجه سانتیگراد