شرکت مهندسی بازرگانی مانیاد صنعت
وارد کننده و تأمین کننده کابل های حرارتی

کابل هیت تریسینگ خود تنظیم شونده

کابل ضد حریق سیلیکونی

 

مزایا:

کابل هیت تریسینگ خود تنظیم شونده

مشخصات فنی کابل هیت تریسینگ خود تنظیم شونده

جنس هادی:

ترکیب آلیاژ+:

ترکیب آلیاژ -:

جنس

روکش میانی:

روکش:

رنگ بندی:

رنگ عایق+:

رنگ عایق-:

رنگ روکش میانی:

رنگ روکش:

بیشتر بدانید:

انواع کابل هیت تریسینگ خود تنظیم شونده

 

کاربرد کابل هیت تریسینگ خود تنظیم شونده

کشور سازنده:
__________________________
شرکت سازنده:
__________________________
مطابق با استاندارد:
__________________________
رنگ بندی :
__________________________
محدوده دما کارکرد  :

درجه سانتیگراد
__________________________
محدوده دمای مفید کارکرد  :

درجه سانتیگراد
__________________________
درجه حرارت روکش کابل هیت تریسینگ خود تنظیم شونده :

درجه سانتیگراد