حضور مانیاد صنعت در چهاردهمین همایش بین‌المللی پتروشیمی IPF