توضیحات

خرید ترموکوپل صنعتی بیرینگ مدل 21922 new.

ترموکوپل های Triple مطابق با استاندارد باید ترجیحاً برای اندازه گیری دمای journal  و thrust bearings استفاده شوند. محدوده اندازه گیری این دماسنج تا حداکثر +200 درجه سانتیگراد است.