توضیحات

سنسور ترموکوپل نوع C ترمینال دار کد 22515