توضیحات

ترموکوپل نوع K کد TW5-K0NJ-2. شکل ظاهری این محصول از یک ترمینال سرامیکی، سیم مغزی و سرامیک هایی که بر روی سیم مغزی قرار می گیرند، تشکیل شده است.