توضیحات

سنسور ترموکوپل (Thermocouple) هد دار فنج دار کد 22474