:تاریخ آخرین بروزرسانی مقاله دی ۱۲ام, ۱۴۰۲ در ۱۰:۱۰ ق٫ظ

ابعاد ترموول (Thermowell Dimensions)، موضوع بسیار مهمی است که در این مقاله قصد داریم درباره آن صحبت کنیم. ترموول های صنعتی انواع مختلفی دارند و هریک از آن ها ابعاد مختلفی دارند که قصد داریم هریک را مورد بررسی قرار دهیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید، چون قصد داریم هر یکی از بخش های انواع غلاف های محافظ سنسور دما را از لحاظ ابعاد و اندازه مورد بررسی قرار دهیم.

مطالعه بیشتر: ترموول چیست

ابعاد ترموول

ابعاد ترموول

ابعاد ترموول رزوه ای

“U”: عمق ناحیه غوطه وری است. این عدد مقداری است که از غلاف محافظ سنسور دما در سیال فرآیند وارد می گردد. روش اتصال (رزوه، اتصالات لوله…) بر عمق ناحیه غوطه وری تأثیر می گذارد و بایستی این ناحیه به طور دقیق اندازه گیری گردد..

“T”: طول میزان lag است. هدف از این مورد، فراهم کردن طول اضافی برای حذف هر گونه عایق، نسوز … است که ممکن است بین اتصال فرآیند و نقطه اتصال سنسور دما باشد.

“P”: اندازه لوله اتصال فرآیند ترموول است. طول استاندارد رزوه ها برای تمام سایزهای رزوه لوله، معمولاً 1 اینچ است.

“Q”: قطر پایه Thermowell است و بر اساس بُعد “P” مشخص می گردد.

“V”: قطر نوک لوله محافظ حسگر دما است و بر اساس شکل طراحی مشخص می گردد. V = Q برای چاهک های دما ساقه مستقیم است.

“S”: عمق سوراخ ترموول است. این بُعد طول آچارخور، طول پایه lag، رزوه، و عمق ناحیه غوطه وری، کمتر ¼ را به حساب می آورد. این طول همان مشخصات طول (S) برای نوع های فنری است که برای استفاده با غلاف های محافظ سنسور دما طراحی شده اند. طول کلی تجهیز S + ¼” است، زیرا حفره آن در ¼ اینچ نوک سوراخ شده است.

آچار شش گوش به طول ¾ اینچ ماشین کاری شده اند.

به عنوان مثال، اگر می خواهیم غلاف محافظ سنسور دما ما، 4 اینچ در سیال فرآیند غوطه ور گردد و 2 اینچ عایق روی لوله ما، محاسبات ابعاد ترموول بدین صورت است:

U = 4، T = 2، آچار تخت = ¾، و رزوه ها = 1. بنابراین طول کلی ترموول 7-3/4″ و طول “S” 7-1/2 است. “.

ابعاد ترموول فلنجی

یک ترموول فلنج دار از سطح برجسته در سمت فرآیند فلنج تا انتهای سمت سنسور ساقه ترموول 2-1/4 اینچ اندازه گیری می کند. برای فلنج های کلاس 1500 و 2500، این فاصله متفاوت خواهد بود. ضخامت فلنج

“U”: عمق ناحیه غوطه وری تجهیز است. این مقدار از تجهیز، در پروسه فرآیند قرار می گیرد و از Raised Face در سمت پروسه فرآیند فلنج نشان داده می شود.

“T”: طول میزان lag است. هدف از تاخیر فراهم کردن طول اضافی برای پاک کردن هر گونه عایق نسوز … است که ممکن است بین اتصال فرآیند و نقطه اتصال سنسور دما باشد.

“Q”: قطر پایه Thermowell است و بر اساس نوع طراحی آن متفاوت است.

“V”: قطر نوک غلاف محافظ سنسور دما است و بر اساس نوع طراحی آن مشخص می گردد. V = Q برای چاهک های دما ساقه مستقیم است.

“S”: عمق سوراخ ترموول فلنج دار است. این بعد طول lag و عمق ناحیه غوطه وری را به اضافه 2 محاسبه می کند. این طول همان مشخصات طول “S” برای مجموعه های فنری است که برای استفاده در ترموول ها طراحی شده است. طول ترموول S + ¼” است، زیرا حفره گرما در ¼ اینچ نوک آن خسته شده است.

به عنوان مثال، اگر می خواهیم تجهیز ما 4 اینچ در سیال غوطه ور گردد و 2 اینچ عایق روی فلنج ما باشد، محاسبات به صورت زیر است:

U = 4″، T=2″، به علاوه استاندارد 2-1/4″. بنابراین طول کلی ترموول 8-1/4″ و طول “S” 8 است.

ابعاد ترموول جوشی

ترموول جوشی استاندارد 1-3/4 اینچ از نقطه انتقال بین ساقه ورودی و قسمت جوش چاهک دما تا انتهای سمت سنسور ساقه ترموول اندازه گیری می گردد.

“U”: عمق درج ترموول است. این مقدار از ترموول در پروسه فرآیند قرار می گیرد.

“T”: طول میزان lag است. هدف از تاخیر فراهم کردن طول اضافی برای پاک کردن هر گونه عایق نسوز … است که ممکن است بین اتصال فرآیند و نقطه اتصال سنسور دما باشد.

“P”: قطر اتصال تجهیز است. همچنین می توان به آن قطر OD یا قطر جوش اشاره کرد.

“Q”: قطر پایه Thermowell است و بر اساس نوع طراحی آن متفاوت است.

“V”: قطر نوک ترموول است و بر اساس نوع طراحی غلاف محافظ سنسور دما مشخص می گردد. V = Q برای چاهک های دما ساقه مستقیم است.

“S”: عمق سوراخ ترموول جوشی است. این بُعد طول ناحیه Lag و عمق ناحیه غوطه وری را به اضافه 1-3/4 به حساب می آورد. این طول همان مشخصات طول “S” برای نوع های فنری است که برای استفاده طراحی شده اند. با خود تجهیز، طول کلی ترموول S + ¼” است، زیرا حفره ترموول در ¼ اینچ نوک سوراخ شده است.

به عنوان مثال، اگر می خواهیم ترموول ما 4 اینچ در سیال غوطه ور گردد و 2 اینچ عایق روی لوله باشد:

U = 4″، T=2″، به علاوه استاندارد 1-3/4″.> بنابراین طول کلی ترموول 7-3/4″ و طول “S” 7-1/2 است.

ابعاد ترموول Van Stone

ترموول Van Stone، دارای یک ساختمان دو بخشی است که در آن فلنج بر روی انتهای سنسور دمای ترموول می لغزد و به توپی ماشینکاری شده روی ساقه ترموول فشار وارد می کند. این توپی سطح واشر را برای آب بندی فرآیند ایجاد می کند. غلاف محافظ حسگر دما نوع Van Stone دارای 2-1/4″ اینچ از سطح آب بندی و انتهای سمت سنسور ساقه ترموول اندازه گیری می کند.

“U”: عمق ناحیه غوطه وری است. این بخش از غلاف محافظ سنسور دما، در پروسه فرآیند وارد و از سطح آب بندی تا نوک چاهک دما اندازه گیری می گردد.

“T”: طول تاخیر ترموول است. هدف از تاخیر، فراهم کردن طول اضافی برای پاک کردن هر گونه عایق، نسوز … است که ممکن است بین اتصال فرآیند و نقطه اتصال سنسور دما باشد. این طول به استاندارد 2-1/4 اضافه خواهد شد.

“P”: قطر اتصال ترموول است. این را می توان به عنوان OD سمت سنسور دما چاهک دما یا قطر داخی فلنج نیز نامید.

“Q”: قطر ریشه ترموول است و بر اساس طرح ترموول است.

“V”: قطر نوک ترموول است و بر اساس نوع طراحی غلاف محافظ سنسور دما است. V = Q برای چاهک های دما ساقه مستقیم است.

“S”: عمق سوراخ ترموول است. این بُعد طول lag و عمق ناحیع غوطه وری به اضافه 2-1/4 را به حساب می آورد. این طول همان مشخصات طول “S” برای نوع های فنری است که برای استفاده در طول کلی حفره حرارتی S + ¼” است، زیرا حفره ترموول در ¼ اینچ نوک سوراخ شده است.

به عنوان مثال، اگر می خواهیم ترموول ما 4 اینچ در سیال فرآیند غوطه ور شود و 2 اینچ عایق روی لوله ما باشد:

U = 4″، T=2″، به علاوه استاندارد 2-1/4″. بنابراین طول کلی ترموول 8-1/4″ و طول “S” 8 است.

ابعاد ترموول بهداشتی Sanitary Connected

ترموول بهداشتی Sanitary Connected، از کلاهک بهداشتی به عنوان یک جزء جفت استفاده می کند. انواع کلاهک های معمولی برای پیکربندی چاهک دما موجود است. طول استاندارد از سطح آب بندی درپوش و وجهه انتهای سنسور دما چاه 1-3/4 اینچ است.

“U”: عمق ناحیه غوطه وری ترموول است. این مقدار از تجهیز در در سیال در پروسه فرآیند وارد می شود و از سطح درپوش تا نوک چاهک دما اندازه گیری می شود.

“T”: طول ناحیه Lag است. هدف از ناحیه lag، فراهم کردن طول اضافی برای پاک کردن هر گونه عایق نسوز … است که ممکن است بین اتصال فرآیند و نقطه اتصال سنسور دما باشد. این طول به استاندارد 1-3/4 اضافه می شود.

بعد “P”: در این چاه حرارتی ذکر نشده است زیرا اتصال استاندارد یک بوش NPT ½ اینچ با قطر اسمی 1 اینچ است.

بعد “Q”: در این چاه حرارتی ذکر نشده است زیرا چاهک دما استاندارد دارای قطر اسمی ½ اینچ است.

“V”: قطر نوک ترموول است و بر اساس طرح ترموول است. V = Q برای چاه های ساقه مستقیم، V = 5/16 اینچ برای چاهک های نوک کاهش یافته است.

“S”: عمق سوراخ ترموول است. این بُعد طول ناحیه Lag و عمق ناحیه غوطه وری را به اضافه 1-3/4 محاسبه می کند. این طول همان مشخصات طول “S” برای نوع های فنری است که برای استفاده در Thermowellها طراحی شده است. طول کلی غلاف محافظ سنسور دما S + است. ¼”، از آنجایی که ترموول در ¼” نوک آن خسته شده است.

به عنوان مثال، اگر می خواهیم ترموول ما 4 اینچ در مایع فرآیند غوطه ور شود و 2 اینچ عایق روی لوله ما باشد:

U = 4″، T=2″، به علاوه استاندارد 1-3/4″. بنابراین طول کلی ترموول 7-3/4″ و طول “S” 7-1/2 است.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی ابعاد ترموول پرداختیم و اندازه های هریک از بخش های انواع چاهک های دما را مورد بررسی قرار دهیم. در انتها اگر سوالی دارید در بخش دیدگاه های همین مقاله آن را بیان کنید.