توضیحات

ترموکوپل نوع K سیمی کد TFC-1KN-3D40S6-NS2-ZKZ

به منظور خرید، بررسی و مقایسه محصولات بر روی انواع سنسور Thermocouple کلیک کنید.