توضیحات

ترموکوپل نوع K سیمی کد TFC-1KN-8D50I7-NF1-ZZZ

برای بررسی و مشاهده محصولات سنسور، بر روی سنسور ترموکوپل کلیک کنید.