توضیحات

سنسور PT100 هد دار کد RF1-2BB-6L17S6-EZZ-ZZZ