توضیحات

سنسور PT100 هد دار کد TF1-1RB-22L38C9-1ZZ-YZZ