توضیحات

سنسور PT100  کد RF1-1AB-6D10S6-2F5-ZZZ، یکی از تولیدات حرفه ای مانیاد صنعت است.