توضیحات

ترموکوپل نوع S کد TF1-1SZ-1555C9-NZZ-ZZZ. از این ترموکوپل در دماهای بسیار بالا، استفاده می گردد.