توضیحات

ترموکوپل نوع S کد TF7-SHU8-2M. از این سنسور یا دماسنج ترموکوپل در دماهای بسیار بالا، استفاده می گردد.